Star of David - Spirit of Shalom / STDD701

Star of David - Spirit of Shalom / STDD701

Regular price $ 640.00

14k yellow solid gold.